Energreen


5 January 2009

33 milioane lei pentru eficienţa energetică în 2009

Înscris în: Articole Tehnice,Dezvoltare durabilă — energreen @ 12:41

Programul național pentru creșterea eficienței energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public este o continuare a acţiunilor de creştere a eficienţei energetice, desfășurate în anii 2005-2006, prin intermediul Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei (ARCE), cu diversificarea tipului de lucrări care vor obţine sprijin financiar de la bugetul de stat.

Programul naţional 2009-2010 asigură sprijin financiar prin cofinanţare nerambursabilă de la bugetul de stat pentru următoarele tipuri de obiective de investiţii.

1. Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, inclusiv schimbarea tipului de combustibil la instalaţiile de ardere energetice (ex. trecere pe biomasă)

 • Lucrări pentru reabilitarea şi eficientizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), la nivel de producere, transport şi distribuţie (centrale de termoficare de zonă, centrale termice de cvartal, puncte termice, dotarea acestora cu module termice şi/sau utilaje performante)
 • Lucrări pentru producerea energiei în sisteme de cogenerare
 • Lucrări pentru modernizarea şi extinderea reţelelor termice de transport şi distribuţie a energiei termice în circuit primar şi circuit secundar (magistrale de termoficare, reţele termice exterioare de încălzire şi apă caldă de consum)
 • Lucrări pentru automatizarea funcţionării sistemelor şi instalaţiilor şi contorizarea consumului de energie termică aferent consumatorilor finali cuplaţi la SACET
 • Lucrări pentru utilizarea surselor regenerabile de energie (energie solară, energie geotermală, energie din biomasă)
 • Lucrări pentru schimbarea combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice

2. Reabilitarea termică a unor clădiri publice şi utilizarea potenţialului local de resurse regenerabile de energie pentru alimentarea cu energie electrică şi/sau termică (proiecte cu un puternic impact socio-economic)

 • Reabilitarea instalaţiilor interioare termice şi electrice ale clădirii
 • Îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei exterioare ale clădirii (pereţi şi ferestre)
 • Utilizarea resurselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum
 • Rambursarea cotei de 50% din costurile inclusiv TVA, aferente executării auditului energetic al clădirii publice, pe baza căruia s-a executat proiectul de investiţii de reabilitare termică

3. Modernizarea iluminatului public interior şi exterior

 • Lucrări pentru înlocuirea iluminatului cu incandescenţă cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficienţă energetică ridicată, durată mare de viaţă şi asigurarea confortului corespunzător
 • Lucrări pentru introducerea unor automatizări care să conducă la scăderea consumului inutil de energie electrică în perioadele în care iluminatul public poate fi redus la un nivel de siguranţă

Condiţiile de eligibilitate şi de acordare a sprijinului financiar nerambursabil este conform criteriilor şi principiilor programelor comunitare.

Iniţiatorul şi beneficiarul proiectului de investiţii este o autoritate locală, iar fundamentarea se face printr-un studiu de fezabilitate, aprobat de autoritatea locală şi conform cu strategia energetică locală.

ARCE este autoritatea competentă de implementare a acestui program, calitate în care execută analiza tehnică de specialitate pentru determinarea eligibilităţii proiectelor şi pentru selectarea acestora pe baza unor criterii tehnico-economice. Prin intermediul Filialelor sale Teritoriale, ARCE culege datele privind proiectele de investiţii şi asigură monitorizarea implementării acestora, pe întreaga durată a desfăşurării lucrărilor, precum şi ulterior punerii în funcţiune, pentru verificarea atingerii parametrilor de proiect.

Pentru finanţarea Programului se alocă suma de 32,9 milioane lei pentru anul 2009 şi respectiv 40 milioane lei pentru anul 2010. Sprijinul financiar pentru cofinanţarea proiectelor este asigurată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin transferuri între unităţi ale administraţiei publice.

În anul 2007, din 37 proiecte selectate şi cofinanţate au fost finalizate 17.

2 Votes | Average: 1 out of 102 Votes | Average: 1 out of 102 Votes | Average: 1 out of 102 Votes | Average: 1 out of 102 Votes | Average: 1 out of 102 Votes | Average: 1 out of 102 Votes | Average: 1 out of 102 Votes | Average: 1 out of 102 Votes | Average: 1 out of 102 Votes | Average: 1 out of 10 (2 voturi, media: 1 din 10)
Loading ... Loading ...

Etichete: , , ,

19 July 2008

Cum să faci un panou solar pentru încălzit apa

Înscris în: Cum să...,Energie solară — energreen @ 15:39

Puteţi afla asta din seria de articole de pe situl Două mâini.

2 Votes | Average: 10 out of 102 Votes | Average: 10 out of 102 Votes | Average: 10 out of 102 Votes | Average: 10 out of 102 Votes | Average: 10 out of 102 Votes | Average: 10 out of 102 Votes | Average: 10 out of 102 Votes | Average: 10 out of 102 Votes | Average: 10 out of 102 Votes | Average: 10 out of 10 (2 voturi, media: 10 din 10)
Loading ... Loading ...

Etichete: , ,

16 April 2007

Impactul parcurilor eoliene asupra mediului (partea a III-a)

Înscris în: Articole Tehnice,Energie eoliană,Energii regenerabile — energreen @ 9:22

Partea I
Partea a II-a

4.Interferenţa electromagnetică

Undele radio şi microundele sunt folosite într-o gama variata în scopul comunicarii. Orice structura mare mobilă poate produce interferenţe electromagnetice. Turbinele de vânt pot cauza interferenta prin reflectarea semnalelor electromagnetice de palele turbinelor, astfel încât receptorii din apropiere preiau atât semnalul direct cât si cel
reflectat. Interferenţa se produce deoarece semnalul reflectat este intârziat atât datorita lungimii de unda frecventelor proprii ale turbinei cât si efectului Doppler datorat rotirii palelor. Interferenţa este mai pronunţată pentru materiale metalice (puternic reflectante) şi mai slaba pentru lemn sau epoxi (absorbante). Palele moderne, construite
dintr-un longeron metalic de rezistenta, îmbracat cu poliester armat cu fibră de sticla sunt partial transparente la undele electromagnetice.

Frecventele de comunicatie nu sunt afectate semnificativ dacă lungimea de unda a emitatorului este de 4 ori mai mare decât înaltimea totala a turbinei. Pentru turbine comerciale uzuale, limita frecventei este de 1,5-2 Hz (150 – 200 m). Teoretic nu exista o limita superioara.

Tipurile de semnale pentru comunicarea civila si militara care pot fi afectate prin interferenta electromagnetica includ emiterea semnalelor pentru radio siteleviziune, microundele, comunicaţia radio celulară si variate sisteme de control
ale traficului aerian sau naval.

Consultarea organismelor de specialitate este obligatorie. Pentru arealiza o solutie corecta evident ca primeaza modul de amplasare aturbinelor eoliene fata de emitatorii si receptorii din zona, ca si existenta acestora în apropierea parcului de turbine.

Interferenta cu un numar mic de receptori de televiziune este o problema ocazionala care sepoate rezolva printr-o gama relativ ieftina de masuri tehnice, ca de exemplu folosirea mai multor transmitatori şi/sau receptori directionati, sau difuzarii prin retea de cablu.

5. Riscul declanşării unor avarii cu impact major

Cea mai grava avarie ce se poate produce la o turbina de vânt este avariere frânarii rotorului în timpul functionarii (adică la viteze ale vântului de 3-25 m/s) de exemplu la pierdere legaturii cu reteaua.Aceasta conduce la ambalarea turbinei, care în ultima instanta poate duce la ruperea unor bucati de pala, cu impact gravitational la sol. Desi la echipamentele moderne acest tip de avarie este din ce în ce mai rar întâlnit, utilizatorul va trebui sa ia masuri de avertizare si
interdictie a accesului sub raza de giratie a turbinelor cu precizarea riscurilor posibile.

Notam însa ca în tarile care au dezvoltata energetica eoliana avertizarile sunt de tip general si montate numai la accesele spre parcul eolian respectiv, în orice caz fara restrictii de utilizare a terenului (de exemplu pentru agricultura). La
turbine individuale aceste avertizari de obicei lipsesc.

6. Alte tipuri de impact

Nu exista impact asupra apelor de suprafata si subterane si nu sunt afectate ecosistemele acvatice si nici folosinta apelor.

Nu exista nici un fel de emisii de poluanti care pot afecta vegetatia si fauna terestra.Neexistând emisii de poluanti în aer datorita realizarii unor astfel de proiecte, nu se produc dispersii si nici modificari ale calitatii aerului.

Modificarile intervenite în calitatea si în structura solului si a subsolului datorita realizarii drumurilor suplimentare de acces, a platformelor de montaj, a turnarii fundatiilor (din beton armat), a realizarii camerei de comanda si liniilor
electrice de racord la retea sunt minore. Masurile preconizate prin proiecte (de refacere a a solului, de inerbare ş.a.) dupa lucrarile de constructii montaj sunt suficiente.

Un efect care poate fi receptat si de la distante mai mari, deci de mai multi localnici vecini ai parcului eolian, este fenomenul de licarire al palelor când sunt batute direct de soare, care ar putea fi deranjant. Acest fenomen se produce numai în zilele senine de la rasaritul soarelui pâna la prânz si este perceput numai când vântul bate din spre directia privitorului, ceea ce înseamna cel mult câteva zeci de ore pe an, practic în orice configurare a parcului eolian si topografie a
locului. Prin faptul ca palele sunt vopsite în alb fenomenul este mult estompat.

Efectele pozitive asupra calitatii aerului, vegetatiei si faunei terestre.

La trecerea vântului prin rotoarele turbinelor, acestea extrag circa 30 % din energia cinetica a vântului transformând-o în energie electrica, iar imediat în aval de turbine viteza scade cu circa 15 %. Datorita acestui scaderi de viteza a vântului este de asteptat ca local umiditatea relativa a aerului sa creasca cu câteva procente. Prin cresterea umiditatii, vegetatia se dezvolta mai bine cu efecte benefice asupra întregului lant trofic din acest areal.

7. În loc de concluzii

Din trecerea în revista a experientei occidentale putem afirma ca parcurile eoliene mari, cu un numar semnificativ de turbine, daca sunt amplasate rational, în majoritatea amplasamentelor nu vor produce impacte majore asupra aerului, apelor de suprafata si subterane,vegetatiei si faunei terestre,solului si subsolului si nici asupra asezarilor umane sau altor obiective din zona.

Tehnologia în sine ofera unele avantaje între care au fost mentionate:

- la trecerea vântului prin rotoarele turbinelor, viteza scazând este de asteptat ca local umiditatea relativa a aerului sa creasca,fapt care poate conduce la o dezvoltare mai buna a vegetatiei cu efecte benefice asupra întregului lant
trofic din areal.

- peisagistic, parcurile eoliene nu numai ca nu deranjeaja dar pot constitui o atractie turistica semnificativa, iar vizitarea parcului poate deveni un punct important din programul turistic local.

Desi nu se refera strict la populatia dintr-o anumita zona cu parc eolian, nu putem neglija efectul global si deosebit de important al reducerii emisiilor de CO2,SO2 si NOx prin producere de energie electrica utilizând forta vântului.Aceste reduceri sunt evaluate la:670 Kg CO2/MWh, 2,4Kg SO2/ MWh si 2000Kg NOx/ MWh.

Fara sa se intrevadă impacte majore asupra mediului, în amplasamente din zone sensibile din punct de vedere ecologic (spre exemplu Rezervatia Naturala Delta Dunarii sau alte arii protejate), si lipsiti fiind de o experienta specifica nationala,
consideram ca e necesar chiar de la momentul demararii proiectului sa se faca – sub egida Ministerului Mediului – investigatii specifice pentru aprecierea concreta a impactului de mediu. Concluziile unor astfel de studii vor crea o opinie corecta atât în rândul specialistilor români cât si al populatiei si vor fi utile întregii dezvoltari a energeticii vântului în România.

8. Bibliografie

 1. SC IBCOENERG SRL “Studiu preliminar de impact asupra mediului.Parc de turbine eoliene în Judetul Tulcea”
 2. European Commision-Directorat General XII “Externalities of Energy. Vol 6: WIND&HYDRO”, 1995.
 3. European Commision” Wind Energy – the facts. Vol 4 :The Environment”,1999.
 4. European Wind Energy Association – Revista “WIND DIRECTIONS” , 2000-2006.

De ing. Gheorghe Voicu – cercetător ştiinţific principal I la IBCOenerg.

Autorul este un specialist în domeniul energetic, cu o îndelungată experienţă în domeniul energeticii vântului, care încearcă, acum când interesul pentru promovarea parcurilor (centralelor) eoliene a crescut considerabil şi la noi în ţară, să puncteze câteva elemente legate de impactul acestora asupra mediului. Evident că acesta este viziunea unui energetician utilizator de tehnologie eoliană, punct de vedere care poate fi comentat şi amendat de specialiştii din domeniul protecţiei mediului prin prisma propriei experienţe şi cunoaşteri.

15 Votes | Average: 9 out of 1015 Votes | Average: 9 out of 1015 Votes | Average: 9 out of 1015 Votes | Average: 9 out of 1015 Votes | Average: 9 out of 1015 Votes | Average: 9 out of 1015 Votes | Average: 9 out of 1015 Votes | Average: 9 out of 1015 Votes | Average: 9 out of 1015 Votes | Average: 9 out of 10 (15 voturi, media: 9 din 10)
Loading ... Loading ...

Etichete: , , ,

9 April 2007

Impactul parcurilor eoliene asupra mediului (partea a II-a)

Înscris în: Articole Tehnice,Energie eoliană,Energii regenerabile — Gheorghe Voicu @ 11:29

1.Încadrarea în peisaj

Notăm în primul rând că într-un parc eolian, mai ales dacă este situat în teren plat, din considerente de valorificare maximală a energiei eoliene, distanţa medie dintre două turbine eoliene este de 6-10 diametre rotorice, ceea ce pentru turbine mari înseamnă de la câteva sute de metri la peste un kilometru. Rezultă că turbinele de mari dimensiuni vor fi plasate la fel de rar ca stalpii liniilor de înaltă tensiune, care apar aproape oriunde în peisajul din jurul nostru, dar cu care ne-am obişnuit şi pe care nu le mai considerăm cu un impact negativ asupra peisajului. (mai mult…)

12 Votes | Average: 9.25 out of 1012 Votes | Average: 9.25 out of 1012 Votes | Average: 9.25 out of 1012 Votes | Average: 9.25 out of 1012 Votes | Average: 9.25 out of 1012 Votes | Average: 9.25 out of 1012 Votes | Average: 9.25 out of 1012 Votes | Average: 9.25 out of 1012 Votes | Average: 9.25 out of 1012 Votes | Average: 9.25 out of 10 (12 voturi, media: 9.25 din 10)
Loading ... Loading ...

Etichete: , , ,

2 April 2007

Impactul parcurilor eoliene asupra mediului (partea I)

Înscris în: Articole Tehnice,Energie eoliană,Energii regenerabile — Gheorghe Voicu @ 20:17

1. Introducere Promovarea utilizării unor surse regenerabile de energie, între care şi energia vântului (energie eoliana), constituie unul din obiectivele strategice în domeniul energetic al Guvernului României, fiind prevazute pe termen mediu ţinte clare pentru atingerea unor obiective semnificative in productia de energie verde(vezi si link).

(mai mult…)

7 Votes | Average: 9.71 out of 107 Votes | Average: 9.71 out of 107 Votes | Average: 9.71 out of 107 Votes | Average: 9.71 out of 107 Votes | Average: 9.71 out of 107 Votes | Average: 9.71 out of 107 Votes | Average: 9.71 out of 107 Votes | Average: 9.71 out of 107 Votes | Average: 9.71 out of 107 Votes | Average: 9.71 out of 10 (7 voturi, media: 9.71 din 10)
Loading ... Loading ...

Etichete: , , ,

2 February 2007

Primul volum din “Climate change 2007″

Înscris în: Articole Tehnice,Diverse,Politică — energreen @ 12:30

Aseară târziu, Grupul de lucru I al IPCC a adoptat un rezumat pentru factorii de decizie al primului volum din lucrarea “Schimbările climatice 2007″, care va fi publicată în totalitate până la sfârşitul anului de Cambridge University Press.

“Schimbările climatice 2007: baza ştiinţifică” analizează datele ştiinţifice actuale despre factorii naturali şi umani de schimbare a climei, prezintă schimbările climaterice observate, precum şi proiecţii asupra schimbărilor viitoare.

Raportul a fost produs de aproximativ 600 autori din 40 de ţări. Peste 620 de experţi şi numeroşi reprezentanţi guvernamentali au analizat documentul. Reprezentanţii a 113 guverne au analizat raportul linie cu linie în ultima săptămână, înainte de a-l adopta.

Rezumatul (2,2MB, format PDF) poate fi downloadat de pe situl IPCC.

Este de remarcat faptul că raportul conţine termenul de “fără echivoc” cu referire la încălzirea globală. Predicţiile pentru încălzirea globală în secolul XXI variază între 1,1°C şi 6,4°C. Ceea ce este şi mai grav este că, datorită felului cum evoluează clima, această tendinţă va continua pentru câteva sute de ani chiar dacă emisiile de gaze cu efect de seră ar fi limitate la valorile actuale.

2 Votes | Average: 10 out of 102 Votes | Average: 10 out of 102 Votes | Average: 10 out of 102 Votes | Average: 10 out of 102 Votes | Average: 10 out of 102 Votes | Average: 10 out of 102 Votes | Average: 10 out of 102 Votes | Average: 10 out of 102 Votes | Average: 10 out of 102 Votes | Average: 10 out of 10 (2 voturi, media: 10 din 10)
Loading ... Loading ...

Etichete: , ,

1 February 2007

România la Conferinţa IPCC de la Paris

Înscris în: Articole Tehnice,Politică — energreen @ 16:57

Am dorit să ştiu în ce fel s-a implicat România în cadrul IPCC, de aceea am trimis un email cu câteva întrebări către Administraţia naţională de meteorologie, al cărei director este persoana de contact guvernamental în România a IPCC. Am primit (în mai puţin de 3 ore!!!) următoarele răspunsuri:

 1. Ce este şi cu ce se ocupă IPCC?
  IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change-Comitetul Interguvernamental pentru Schimbari Climaticea) fost infiintat in 1988 de catre Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) si Programul Natiunilor Unite pentru Mediu si este deschis tuturor membrilor ONU si OMM. Rolul IPCC este de a evalua, intr-o maniera obiectiva si transparenta, informatiile stiintifice, tehnice si socio-economice
  relevante in vederea intelegerii bazelor stiintifice ale riscului schimbarii climei datorita activitatii umane, efectelor potentiale induse de schimbarea climei si optiuni de adaptare si diminuare a acestor efecte.
  IPCC cuprinde in structura sa 3 Grupuri de Lucru, dupa cum urmeaza:
  - Grupul de Lucru I (WG1) pentru evaluarea aspectelor stiintifice referitoare la sistemul climatic si schimbariea climei;
  - Grupul de Lucru II (WGII) pentru evaluarea vulnerabilitatii sistemelor socio-economice si naturale la schimbarea climei, consecintele pozitive si negative ale schimbarii climei si optiuni pentru adaptarea la aceste schimbari;
  - Grupul de Lucru III (WGIII) evalueaza optuinile pentru limitarea emisiei gazelor cu efect de sera.
  Principala activitate a IPCC este de a realiza, la intervale regulate, evaluarea nivelului de cunostiinte referitoare la schimbarea climei si de a pregati rapoarte speciale si lucrari tehnice pe probleme unde sunt necesare informatii stiintifice independente. Pana acum IPCC a elaborat 3 rapoarte de evaluare iar in cursul anului 2007 va fi publicat cel de al 4-lea Raport de Evaluare care cuprinde contributia celor 3 grupuri de lucru mentionate mai sus.
 2. Ce se întâmplă zilele acestea la Paris? Există vreun reprezentant român la această conferinţă?
  La Sesiunea IPCC a Grupului de Lucru 1 organizata la Paris in perioada 29 ianuarie-1 februarie 2007, se aproba un document care cuprinde sinteza pentru factorii de decizie politica a activitatii desfasurate de Grupul de Lucru 1 in cadrul celui de al 4-lea Raport de Evaluare al IPCC. Din partea Guvernului României participă Dr. Aristiţa Busuioc, Şefa Secţiei de Climatologie din ANM.
 3. În ce fel s-a implicat România în activitatea IPCC şi mai ales în cadrul Grupului de lucru I?
  România a fost implicata în activitatea desfăşurată de Grupul de Lucru 1, prin 2 cercetatori ai ANM (Dr. Aristiţa Busuioc, Şefa Secţiei de Climatologie din ANM şi dr. Roxana Bojariu) pentru elaborarea Raportului 4 al IPCC, ca autori principali în redactarea a 2 capitole.
 4. S-au observat şi în România efectele încălzirii globale?
  Cercetarile realizate de climatologii din ANM au evidentiat si in Romania schimbari in regimul climatic: o crestere a temperaturii medii anuale pe tara de 0.3°C in perioada 1901-2000, mai pronuntata in sud-estul si estul tarii (pana la 0.8°C). Mai multe amanunte vor fi puse pe pagina web a ANM in urmatoarel zile.

Notă: Răspunsurile au fost editate pentru claritate.

2 Votes | Average: 9.5 out of 102 Votes | Average: 9.5 out of 102 Votes | Average: 9.5 out of 102 Votes | Average: 9.5 out of 102 Votes | Average: 9.5 out of 102 Votes | Average: 9.5 out of 102 Votes | Average: 9.5 out of 102 Votes | Average: 9.5 out of 102 Votes | Average: 9.5 out of 102 Votes | Average: 9.5 out of 10 (2 voturi, media: 9.5 din 10)
Loading ... Loading ...

Etichete: ,

16 September 2006

Energie regenerabilă pentru casa de vacanţă

Înscris în: Articole Tehnice,Energii regenerabile — energreen @ 12:50

Una din cele mai comune aplicaţii a energiei alternative este alimentarea cu energie electrică a unei case de vacanţă sau cabană, aflată într-o zonă fără access la reţeaua publică. Pentru această aplicaţie se poate opta pentru alimentare folosind panouri fotovolatice sau generatoare eoliene. Folosirea lor combinată este întodeauna posibilă.

(mai mult…)

9 Votes | Average: 8.67 out of 109 Votes | Average: 8.67 out of 109 Votes | Average: 8.67 out of 109 Votes | Average: 8.67 out of 109 Votes | Average: 8.67 out of 109 Votes | Average: 8.67 out of 109 Votes | Average: 8.67 out of 109 Votes | Average: 8.67 out of 109 Votes | Average: 8.67 out of 109 Votes | Average: 8.67 out of 10 (9 voturi, media: 8.67 din 10)
Loading ... Loading ...

12 September 2006

BMW Hydrogen 7

Înscris în: Articole Tehnice,Auto,Hidrogen,Reciclare — energreen @ 21:21

BMW a anuţat astăzi lansarea unei variante de Seria 7 care funcţionează cu hidrogen. Hydrogen 7 va fi construit în serie limitată în Germania şi va fi distribuit din 2007 unor clienţi atent selecţionaţi din SUA şi din lume.

Motorul maşinii, derivat din motorul V12 6l al seriei 7, poate funcţiona pe benzină sau hidrogen şi are o putere de 260CP pentru un cuplu de 390Nm la 4300rpm. Maşina atinge 100km/h în 9,5 secunde. Posibilitatea de a merge şi pe benzină şi pe hidrogen îi oferă maşinii o autonomie de 650 km, din care 200 sunt asiguraţi de cele 9 kg de hidrogen. Viteza maximă este limitată electronic la 230 km/h (în SUA). În plus, toate materialele folosite în fabricaţia modelului sunt uşor de reciclat, reducând şi mai mult amprenta maşinii asupra mediului.

Interesant este faptul ca hidrogenul este păstrat sub formă de lichid, la o presiune de 3-5 bar şi o temperatură de -250°C, deoarece câştigul de energie ar fi de 75%. Pentru a păstra această temperatură, rezervorul de hidrogen are 2 straturi groase de câte 2 mm separate de 30mm de izolant termic. BMW afirmă că acest sistem ar putea păstra o cafea caldă timp de 80 de zile.

Maşina nu este produsă manual, ci reprezintă un pas înspre producţia de serie a maşinilor ce funcţionează cu hidrogen. BMW Hydrogen 7 a parcurs toate etapele de producţie şi verificare a calităţii pe care le parcurg în mod normal maşinile firmei bavareze şi oferă tot confortul Seriei 7.

BMW Hydrogen 7

20 Votes | Average: 8.6 out of 1020 Votes | Average: 8.6 out of 1020 Votes | Average: 8.6 out of 1020 Votes | Average: 8.6 out of 1020 Votes | Average: 8.6 out of 1020 Votes | Average: 8.6 out of 1020 Votes | Average: 8.6 out of 1020 Votes | Average: 8.6 out of 1020 Votes | Average: 8.6 out of 1020 Votes | Average: 8.6 out of 10 (20 voturi, media: 8.6 din 10)
Loading ... Loading ...

Etichete: , , , ,

5 August 2006

Prima fermă eoliană în largul mării

Înscris în: Articole Tehnice,Dezvoltare durabilă,Energie eoliană — Mihai @ 20:08

Put petrolierLa 25 de kilometri de coasta estică a Scoţiei, în vecinătate cu platforma petrolieră Beatrice, un proiect pilot a luat naştere în urmă cu câteva săptămâni. Scopul: depaşirea limitelor actuale ale tehnologiilor alternative.

Două turbine eoliene uriaşe sunt pe drum, iar alte trei vor fi instalate în ceea ce va fi prima ferma eoliană în largul mării. Proiectul, în valoare de 48 milioane euro, a pornit ca o colaborare între compania Talisman Energy Limited şi Scottish and Southern Energy şi va testa fezabilitatea economică a fermelor eoliene situate în apa adâncă de aproximativ 45 de metri.

Turbine uriaşe

“E un prototip de energie eoliană care are două avantaje”, a declarat Jim Buckee, preşedinte şi CEO al Talisman Energy. “Poziţia sa [în largul mării] nu îi conferă un impact vizual [negativ], iar vântul e mai stabil aici.”

“Comisia Europeană face eforturi mari pentru a duce la 20% şi, ocazional, la 25% procentul de energie regenerabilă [din totalul energetic consumat] şi asta este o componentă importantă a acelei strategii.”

Proiectul utilizează două dintre cele mai mari turbine din lume, fiecare cu o înălţime de 85 de metri. Energia produsă astfel va alimenta platforma petrolieră Beatrice, a cărei infrastructură a fost modificată deja pentru acest proiect. De asemenea, platforma petrolieră va asigura şi un punct de monitorizare şi intreţinere a turbinelor.

O glumă ajunsă experiment

harta zonei“Activitatea de la puţul petrolier Beatrice a atins maturitatea – [exploatarea] decurge de 25 de ani si cautam solutii pentru reducerea costurilor de întreţinere cand a aparut ideea morilor de vânt – la început în glumă, dar mai apoi ideea a prins”, a spus Buckee râzând.

Proiectul va fi observat timp de cinci ani, iar dacă totul decurge în regula, beneficiile pe termen lung vor fi substanţiale, a continuat el. “Dacă functionează vom înmulţi [proiectul] cu 100 şi va deveni o ferma eoliana [cu capacitate] de gigawaţi Atunci putem vorbi despre 20% din nevoile energetice ale Scoţiei.”

Andris Pielbags, comisarul UE pentru energie, a recunoscut importanţa initiaţivei în timpul unei vizite la un fost puţ petrolier, unde se asamblau turbinele înainte să fie trimise la Beatrice.

“Este unul din proiectele critice”, a declarat el în The Scotsman. “Cele două turbine sunt extrem de importante pentru dezvoltarea viitoare a [tehnologiilor regenerabile]. Trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a asigura succesul proiectului.”

Sursa: Altermedia

8 Votes | Average: 7.38 out of 108 Votes | Average: 7.38 out of 108 Votes | Average: 7.38 out of 108 Votes | Average: 7.38 out of 108 Votes | Average: 7.38 out of 108 Votes | Average: 7.38 out of 108 Votes | Average: 7.38 out of 108 Votes | Average: 7.38 out of 108 Votes | Average: 7.38 out of 108 Votes | Average: 7.38 out of 10 (8 voturi, media: 7.38 din 10)
Loading ... Loading ...