Energreen


Articole etichetate cu: finanţare

Subvenţionarea panourilor e moartă :(

Înscris în: Energii regenerabile — energreen @ 0:30

Noul ministru vrea să împădurească ţara de banii aia. Asta în timp ce noi o să ne sufocăm din cauza centralelor cu cărbune, gaz şi păcură…

3 Votes | Average: 6.67 out of 103 Votes | Average: 6.67 out of 103 Votes | Average: 6.67 out of 103 Votes | Average: 6.67 out of 103 Votes | Average: 6.67 out of 103 Votes | Average: 6.67 out of 103 Votes | Average: 6.67 out of 103 Votes | Average: 6.67 out of 103 Votes | Average: 6.67 out of 103 Votes | Average: 6.67 out of 10 (3 voturi, media: 6.67 din 10)
Loading ... Loading ...

Etichete: , ,

Programul casa verde (episodul 3)

Înscris în: Energii regenerabile — energreen @ 21:56

S-au lămurit până la urmă apele cu depunerea dosarelor pentru programul de subvenţionare a energiilor regenerabile. Aşadar, lista instalatorilor va fi făcută publică pe 15 ianuarie, iar beneficiarii se pot înscrie începând cu 16 februarie.

Sursa: Ministerul Mediului

1 Votes | Average: 9 out of 101 Votes | Average: 9 out of 101 Votes | Average: 9 out of 101 Votes | Average: 9 out of 101 Votes | Average: 9 out of 101 Votes | Average: 9 out of 101 Votes | Average: 9 out of 101 Votes | Average: 9 out of 101 Votes | Average: 9 out of 101 Votes | Average: 9 out of 10 (1 voturi, media: 9 din 10)
Loading ... Loading ...

Etichete: , ,

Finanţare pentru spaţii verzi

Înscris în: Diverse — energreen @ 11:16

Un an nou aduce de obicei multe proiecte de finanţare pentru cei ce ştiu să le caute. Azi aş vrea să vă vorbesc despre un proiect de granturi private, sprijinit de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România. În 2008 au fost selectate 28 proiecte în valoare totalã de 182.180 RON.

Pentru 2009 există două direcţii pentru care se oferă finanţare:

 • Pentru ariile naturale protejate din România oferă 18.000 de RON/proiect şi în total 100.000 de euro
 • Pentru spaţiile verzi urbane oferă 7.500 de RON/proiect şi în total 50.000 de euro

Mai multe amănunte, precum şi documentele necesare pot fi obţinute pe pagina asociaţiei.

1 Votes | Average: 10 out of 101 Votes | Average: 10 out of 101 Votes | Average: 10 out of 101 Votes | Average: 10 out of 101 Votes | Average: 10 out of 101 Votes | Average: 10 out of 101 Votes | Average: 10 out of 101 Votes | Average: 10 out of 101 Votes | Average: 10 out of 101 Votes | Average: 10 out of 10 (1 voturi, media: 10 din 10)
Loading ... Loading ...

Etichete: , , ,

33 milioane lei pentru eficienţa energetică în 2009

Înscris în: Articole Tehnice,Dezvoltare durabilă — energreen @ 12:41

Programul național pentru creșterea eficienței energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public este o continuare a acţiunilor de creştere a eficienţei energetice, desfășurate în anii 2005-2006, prin intermediul Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei (ARCE), cu diversificarea tipului de lucrări care vor obţine sprijin financiar de la bugetul de stat.

Programul naţional 2009-2010 asigură sprijin financiar prin cofinanţare nerambursabilă de la bugetul de stat pentru următoarele tipuri de obiective de investiţii.

1. Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, inclusiv schimbarea tipului de combustibil la instalaţiile de ardere energetice (ex. trecere pe biomasă)

 • Lucrări pentru reabilitarea şi eficientizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), la nivel de producere, transport şi distribuţie (centrale de termoficare de zonă, centrale termice de cvartal, puncte termice, dotarea acestora cu module termice şi/sau utilaje performante)
 • Lucrări pentru producerea energiei în sisteme de cogenerare
 • Lucrări pentru modernizarea şi extinderea reţelelor termice de transport şi distribuţie a energiei termice în circuit primar şi circuit secundar (magistrale de termoficare, reţele termice exterioare de încălzire şi apă caldă de consum)
 • Lucrări pentru automatizarea funcţionării sistemelor şi instalaţiilor şi contorizarea consumului de energie termică aferent consumatorilor finali cuplaţi la SACET
 • Lucrări pentru utilizarea surselor regenerabile de energie (energie solară, energie geotermală, energie din biomasă)
 • Lucrări pentru schimbarea combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice

2. Reabilitarea termică a unor clădiri publice şi utilizarea potenţialului local de resurse regenerabile de energie pentru alimentarea cu energie electrică şi/sau termică (proiecte cu un puternic impact socio-economic)

 • Reabilitarea instalaţiilor interioare termice şi electrice ale clădirii
 • Îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei exterioare ale clădirii (pereţi şi ferestre)
 • Utilizarea resurselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum
 • Rambursarea cotei de 50% din costurile inclusiv TVA, aferente executării auditului energetic al clădirii publice, pe baza căruia s-a executat proiectul de investiţii de reabilitare termică

3. Modernizarea iluminatului public interior şi exterior

 • Lucrări pentru înlocuirea iluminatului cu incandescenţă cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficienţă energetică ridicată, durată mare de viaţă şi asigurarea confortului corespunzător
 • Lucrări pentru introducerea unor automatizări care să conducă la scăderea consumului inutil de energie electrică în perioadele în care iluminatul public poate fi redus la un nivel de siguranţă

Condiţiile de eligibilitate şi de acordare a sprijinului financiar nerambursabil este conform criteriilor şi principiilor programelor comunitare.

Iniţiatorul şi beneficiarul proiectului de investiţii este o autoritate locală, iar fundamentarea se face printr-un studiu de fezabilitate, aprobat de autoritatea locală şi conform cu strategia energetică locală.

ARCE este autoritatea competentă de implementare a acestui program, calitate în care execută analiza tehnică de specialitate pentru determinarea eligibilităţii proiectelor şi pentru selectarea acestora pe baza unor criterii tehnico-economice. Prin intermediul Filialelor sale Teritoriale, ARCE culege datele privind proiectele de investiţii şi asigură monitorizarea implementării acestora, pe întreaga durată a desfăşurării lucrărilor, precum şi ulterior punerii în funcţiune, pentru verificarea atingerii parametrilor de proiect.

Pentru finanţarea Programului se alocă suma de 32,9 milioane lei pentru anul 2009 şi respectiv 40 milioane lei pentru anul 2010. Sprijinul financiar pentru cofinanţarea proiectelor este asigurată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin transferuri între unităţi ale administraţiei publice.

În anul 2007, din 37 proiecte selectate şi cofinanţate au fost finalizate 17.

2 Votes | Average: 1 out of 102 Votes | Average: 1 out of 102 Votes | Average: 1 out of 102 Votes | Average: 1 out of 102 Votes | Average: 1 out of 102 Votes | Average: 1 out of 102 Votes | Average: 1 out of 102 Votes | Average: 1 out of 102 Votes | Average: 1 out of 102 Votes | Average: 1 out of 10 (2 voturi, media: 1 din 10)
Loading ... Loading ...

Etichete: , , ,

Ghidul solicitantului pentru fonduri pentru energie regenerabilă

Înscris în: Energii regenerabile — energreen @ 0:40

În caz că vă (mai) interesează finanțările oferite de Ministerul Mediului pentru proiecte de înlocuire a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energiile regenerabile, la începutul săptămânii a apărut pe situl ministerului ghidul beneficiarului persoane fizice.

Ghidul prezintă cei 4 paşi de care am vorbit în postul trecut, precum şi răspunsul la câteva întrebări frecvente. Interesant este că sunt prezentate 2 date pentru prezentarea listei instalatorilor agreaţi – ba 20 decembrie (2008), ba 15 ianuarie (2009). Oare cât le-a luat să facă ghidul ăla? 30 de minute din care 29 pentru aspect? :P

UPDATE: Lumea (nu spui cine exact, că prea căuta publicitate) zice că ghidul a apărut pe 5 decembrie. O fi, eu pe situl ministerului am văzut 29. Probabil de atunci datează ultima variantă, cu publicarea listei amânată.

1 Votes | Average: 7 out of 101 Votes | Average: 7 out of 101 Votes | Average: 7 out of 101 Votes | Average: 7 out of 101 Votes | Average: 7 out of 101 Votes | Average: 7 out of 101 Votes | Average: 7 out of 101 Votes | Average: 7 out of 101 Votes | Average: 7 out of 101 Votes | Average: 7 out of 10 (1 voturi, media: 7 din 10)
Loading ... Loading ...

Etichete: , , ,

Proiect de finanţare pentru energie regenerabilă

Înscris în: Bucureşti,Energii regenerabile — energreen @ 1:57

Panouri solare in Poli
Ministerul mediului va finanţa până la 90% (dar nu mai mult de 25.000 de lei) din valoarea investiţiilor în surse de energie regenerabilă făcute de persoanele fizice sau juridice. Este vorba, pentru prima etapă de finanţare, de un buget total de 520 de milioane de lei, dintre care 400 de milioane – adică aproximativ 110 milioane de euro – sunt pentru persoane fizice, dar pot fi accesate şi de asociaţii de locatari sau de ONG-uri.

Procedura are 3 paşi:

 1. Cetăţeanul va căuta unul dintre agenţii care comercializează şi instalează sisteme de energie regenerabilă, şi care vor fi validaţi de Administraţia Fondului pentru Mediu. Lista cu agenţii care au trecut de etapa validării va fi pusă la dispoziţia publicului în jurul datei de 20 decembrie, atât pe situl Ministerului Mediului, www.mmediu.ro, cât şi pe cel al Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, şi, foarte probabil, şi în mass-media.
 2. Urmează al doilea pas: alegerea unuia dintre aceşti instalatori validaţi, în funcţie de tipul de echipament achiziţionat şi depunerea dosarului la acesta, însoţit de o cerere de înscriere.
 3. Pasul trei: Obţinerea notei de acceptare – aceasta va fi eliberată de instalatorul validat la care aţi depus dosarul!

Programul se desfăşoară între 5 ianuarie şi 5 decembrie ale fiecărui an. Oricine se poate înscrie în program printr-un simplu dosar care trebuie sa conţină următoarele documente :

 • actul de identitate, în copie;
 • copia legalizata după actul de proprietate, de concesiune sau de locaţiune al imobilului pentru care se achiziţionează sistemul de încălzire;
 • actul autentificat de notarul public, prin care proprietarii sau coproprietarii îşi exprima acordul de efectuarea lucrărilor de instalare a sistemului, daca este cazul;
 • si copia dupa documentul care atesta o situaţie particulara: căsătorie, desfacere căsătorie, schimbare nume şi/sau prenume etc.

Sursa: Ministerul Mediului

2 Votes | Average: 2 out of 102 Votes | Average: 2 out of 102 Votes | Average: 2 out of 102 Votes | Average: 2 out of 102 Votes | Average: 2 out of 102 Votes | Average: 2 out of 102 Votes | Average: 2 out of 102 Votes | Average: 2 out of 102 Votes | Average: 2 out of 102 Votes | Average: 2 out of 10 (2 voturi, media: 2 din 10)
Loading ... Loading ...

Etichete: , , ,

Ajutoare de stat de 200 mil. euro pentru investitii in energie verde

Înscris în: Energii regenerabile — strainu @ 0:43

Firmele care realizează investiţii de până la 50 mil. euro în producţia de energie electrică din surse regenerabile ar putea beneficia de ajutoare de stat regionale în proporţie de până la 50% din costurile eligibile, fondurile totale alocate în perioada 2008 – 2013 fiind de 200 mil. euro. Pentru a primi ajutoare de stat, investitorii sunt obligaţi ca înaintea începerii lucrărilor să prezinte o cerere adresată Direcţiei Generale Politică Energetică din cadrul Ministerului Economiei şi Finantelor (MEF), să asigure o finanţare de cel putin 30% din costuri care să nu facă obiectul unui ajutor public şi să menţină activele pe o perioada de minim cinci ani pentru întreprinderile mari, repectiv 3 ani în cazul IMM-urilor, se arată într-un proiect de hotărâre de guvern, elaborat de MEF.

Continuarea în ZF

 Votes | Average: 0 out of 10 Votes | Average: 0 out of 10 Votes | Average: 0 out of 10 Votes | Average: 0 out of 10 Votes | Average: 0 out of 10 Votes | Average: 0 out of 10 Votes | Average: 0 out of 10 Votes | Average: 0 out of 10 Votes | Average: 0 out of 10 Votes | Average: 0 out of 10 (Nici un vot încă)
Loading ... Loading ...

Etichete: , ,